Clergy - Alphabetical List

 1. Mar Thoma Mission House, H.No.103/22, H.S.Garden, Kelainathotta, Chickbalapur Karnataka, - 562 101
  080 27403089, 09900842752
  revsabutmangalathu@gmail.com
  Devanahally Centre
 2. Rev Santhosh Thomas Plot No:10, 5th Main, Ganesh Nagar, Kattur, Trichy - 19.
  09487467621
  santhosh2011@yahoo.com
  Coimbatore Centre
 3. St.Thomas School, Rudrapalayam P.O, Kuruvakalam Tamil Nadu 642204
  09688896205
  satheeshachen@gmail.com
  Coimbatore Centre
 4. St. Johns Mar Thoma Church, P.B.No.21, Rangat P O Andaman Dist Andamans & Nicobar Pin: 744 205
  03192 274384, 09474207134
  thomasoumya@gmail.com
  Andamans Centre
 5. Christa Mitra Ashram P.B.No.3, Ankola P O North Kanara Dist Karnataka, Pin: 581 314 St Pauls MTC, Ankola
  08388 230392
  Ankola Centre

Pages